....................Modulbaserte seminarer - "in-house" oppdateringer

• Skreddersy ditt program - Hver sekvens er på 20 minutter.
• Tema kretser rundt intuitiv navigasjon, trafikkøkning og netthandel.
• Vi foreslår et kildemateriale - som et rammeverk for hvert tema.
• Så bygger vi videre på litteraturen og trekker inn egne erfaringer.
Moduler:...........................................................................................
....Litteratur .........Omfang...

• Veien til netthandel:
Modul 1
....Basert på "The world is flat", av Thomas L. Friedman. 20 min
.....- Oppover i verdikjeden.- Hvorfor virker det?:
• Trender og målgrupper: Modul 2
....BBasert på "Trends" av Tom Peters & Martha Barletta. 20 min
.....- Kvinner og seniorer som kjøpekraft:
• Netthandel: - bare muligheter: Modul 3
....osCommerce: "Professional Edition" av David Mercer. 20 min
.....- Freeware og osCommerce - Byggeklossene:
• Søkemotorer og virkemåte: Modul 4
....."Winning results with Google AdWords" av A. Goodman. 20 min
.....- Søkemotoren Google.- Google AdWords:
• Økt brukervennlighet (Useability): Modul 5
....."Don´t make me think" av Steve Krug. 20 min
.....- Tilrettelegge for intuitiv navigasjon:
• Søkemotorer og optimalisering (SEO): Modul 6
.....- Search Engine Optimization av Grappone og Couzin. 20 min
.....- Teknikker for å øke søkemotirenes registreringer:
• Aktiviser brukeren - få ham til å gjøre det du vil : Modul 7
....."Call to Action" av Bryan & Jeffrey Eisenberg. 20 min
.....- Fra Landing Pages til Money Pages
• Analytics: Hvor kommer de fra - og hvor går de hen? Modul 8
....."Web Analytics" av Avinash Kaushik. 20 min
.....- Analyser og sporing av besøkende:

© Tomo Trading - Tor Moltu - Fosseveien 8-12 - 1792 Tistedal - Halden, Norway

Kontakt Tor Moltu • Mobil (47) 416 73 666 - tor@tomotrading.no
Forsiden

Siden heter: "Konferanser"..... | SiteMap |
Norsk