.......
"torsblog.no":
Min private Sfære
.-.Må komme videre
.-.Nåværende hobby
.-.Blomster om våren
.-.Utepeisen
.-.På tur hos broren
.-.Hagen og sesonger
.-.Møter på Skype
.-.På hjul i feriene
.-.Tidsskriftet Havbruk
.-.Offshore Byggevirksomhet
.-.Skriving som levebrød
.-.50. årsdagen min
.-.Tomo Text - et foretak
.-.Karriære som havforsker
.-.Møt min mor og far
Vårt "Hvem"
.-.Om oss
.-.tomotrading.no
.-.renerevann.no
.-.filterservice.no
.-.hudservice.no
.-.vakrerehud.no
"Andre språk"
.English
Siden heter "Om vannrensere"
Tema for bloggen er vannrensere:
... bygger på erfaringene med tomotrading.no, renerevann.no og filterservice.no.
Hensikten er å dele erfaringer slik at vi kan bli flinkere med vårt utvalg av produkter og bygge oppunder dine behov. .

Vil du delta, send en e-post og innholdet vil enten linkes til ditt nettsted, eller posteres.

Dato.... Tema:.................................................................................................................................... Format
Vannet du drikker:
Flaskevann kjøpes som aldri før. Nå kan du få det det beste i vannkvalitet rett fra springen. Filtrering i hovedinntaket eller egne drikkevannsfiltre renser for lukt, smak og eventuelt også tarmbakterier.
Skjematisk: Omvendt osmose er en teknologi som fjerner salter fra vann.
... kan også fjerne salt fra sjøvann - eller brakkvann - for å gi ferskvann
Flere steder i verden har man nå tatt omvendt osmose i bruk i desalinerng av sjøvann, til produksjon av ferskvann. Teknologien er ikke bare blitt mer effektiv, men er også blitt rimeligere. Her ser vi på storskala produksjon til industrielle formål og til drikkevannsforsyning.

Teknologien er nå tilgjengelig for bruk i liten målestokk - som i boliger, bedrifter og institusjoner.

Se filmen : "Havfrue finner en venn" -
som presentasjon av SWRO enheter - (Salt Water Reverse Osmosis) - i produksjon av drikevann fra sjøvenn: 1 min 10 sek.
Snittalderen på de 41.000 kilometerne med vannledningsnett og 52.000 kilometerne med avløpsnett er 34 år, men det finnes flere rør som er over hundre år gamle. Tilstanden er så dårlig at den truer funksjonaliteten. Blant annet forsvinner én tredjedel av alt drikkevann på grunn av lekkasjer i de falleferdige rørene. Det er verst i Europa, hevder Rådgivende Ingeniører i en rapport:
Uten betydelig oppgradering av vann- og avløpsledninger og utbygging/opprustning av renseanlegg, kan konsekvensene bli store. Blant annet kan drikkevannet ditt bli smittet av bakerier og annen skit, som kan gi dramatiske utslag.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=591524 .

Det så man for eksempel i Bergen i 2004, da 6000 personer ble syke etter å ha fått parasitten Giardia i drikkevannet. Det har kommet noen nye anlegg i etterkant av dette, men med dagens fornyelsestakt på 0,66 prosent vil det ta over 50 år før den delen av nettet som allerede må fikses, er oppgradert.

Gamle rør er dessuten dårligere rustet til å takle ekstremvær, og kan føre til ledningsbrudd som igjen kan gi store skader på veier, privatboliger og miljø.


http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=591524 .

.........